NA BEIRA DO MAR
Cando as xeadas mañás branquean os campos, un agradable paseo
na beira do mar...

Ningún comentario: