POLAROID. PRAIA DE DONIÑOSPraia de Doniños, da serie: FerrolaneandoPOLAROID. PRAZA DE ESPAÑAPraza de España, da serie: Ferrolaneando.

POLAROID. CASTELO DE SAN FELIPECastelo de San Felipe, da serie: Ferrolaneando


POLAROID. RÚA SAN FRANCISCORúa San Francisco, da serie: Ferrolaneando
POLAROID. PEIRAO DE CURUXEIRASPeirao de Curuxeiras, da serie: Ferrolaneando

POLAROID. O CASTELO DE ANDRADEO castelo de Andrade, da serie: Recunchos de Pontedeume


POLAROID. CAPELA DE SAN MIGUEL DE BREAMOCapela de San Miguel de Breamo, da serie: Recunchos de PontedeumePOLAROID. MERENDEIRO NO RÍO EUMEMerendeiro no río Eume, da serie: Recunchos de Pontedeume


POLAROID. AMAÑANDO AS REDES NO PEIRAOAmañando as redes no peirao, da serie: Recunchos de Pontedeume