NA BEIRA DO MAR
Cando as xeadas mañás branquean os campos, un agradable paseo
na beira do mar...

AQUELA ESCALEIRA NUN FRÍO DÍA DE OUTONO...Frío,
as mans que se queren,
o silencio e o son das pegadas falan,
camiñando xuntos 
a onde nunca fumos,
a onde nunca estivemos.
Aquel outono que non vimos chegar
agachou o camiño...
agachou a escaleira.

AGARDANDO SOLUCIÓNSSolucións Xa!!!
Non nos quedamos uns mirando para os outros mentras que os incompetentes politicos que nos gobernan non fan nada para solucionar os problemas laborais que sufre a comarca de Ferrolterra.