COMPOSICIÓN NO PEIRAO


Compoñendo unha paisaxe con liñas nun peirao un día de inverno.


HUMULUS LUPULUS


Non fuche tí a cervexa que me refrescou a gorxa...


ENCRUCILLADA DO INVERNO


As árbores dun bosque nevado
a estrada que o cruza 
e un pequeno regato.