Máis de cores e solpores. O parque do Pallaso.Con cores, solpores e luces do inverno agasállanos, case no centro urbano de Fene o coñecido popularmente como "O parque do pallaso" 


Coñecido por ese nome grazas ao monumento co que o artísta Francisco Pérez Porto homenaxea con unha gran escultura cerámica a este personaxe tan popular e agarimoso e que a tantos nos recorda ao Fofó da nosa infancia


Aínda que o seu nome "oficial" é o de Parque Castelao, tamén pode ser chamado A Galaxia imaxinaria, aínda que coido que poucos veciños o coñecen así.Algún día alguén retomará a idea de facer útil o edificio antes de que desapareza totalmente asolagado. 

Solpores de inBerno


 Praia de Ber, Pontedeume.

Paisaxes de cores

De Barallobre a Ferrol