Simplemente


 Simplemente un ramalliño na praia de Perbes. A Coruña.


Ningún comentario: