Arte nas mans

Arte nas mans dos ceramistas, escultores, artistas. Materia que colle vida no muíño do Pombal.
Retrato de Francisco Pérez Porto
Público: obras de Carme Romero Díaz

Ningún comentario: