A Ribeiroa, Barallobre.


Fotografía da serie #RIOSDEFENE
Nesta colección fago unha recompilación dos ríos de lavar que aínda temos espallados polo territorio de Fene.

Ningún comentario: